Rodzaje dróg w Polsce i ich klasyfikacja

Kiedy podróżujemy po Polsce, rzadko zastanawiamy się nad tym, po jakim typie drogi właśnie jedziemy. A przecież polska sieć dróg jest złożona i różnorodna, obejmując różne rodzaje i klasy dróg, każdy z nich charakteryzujący się innymi parametrami i przeznaczeniem. Zrozumienie tego systemu pozwala ...

Czytaj Dalej

Czym różni się droga publiczna od gminnej?

Kwestia różnicowania dróg publicznych od gminnych stanowi istotny element w zarządzaniu infrastrukturą drogową. Aby zrozumieć te różnice, kluczowe jest zgłębienie definicji drogi publicznej oraz charakterystyk drogi gminnej. W niniejszym artykule....

Czytaj Dalej

Aktualności dotyczące inwestycji w drogę krajową nr 52

Na tej podstronie znaleźć można szczegółowe informacje na temat tego, jak przebiegały poszczególne etapy projektu w różnych odstępach czasu. Dostępne są tutaj chociażby informacje dotyczące tego, jak wyglądał postęp prac oraz ewentualnych zmian w budowlanych planach. Nie da się ukryć, że podczas realizowania tego typu projektów mogą wystąpić różnego rodzaju utrudnienia w ruchu. Nie inaczej było w przypadku drogi krajowej numer 52 i jej odcinka w Bielsku-Białej. Na przestrzeni prac nad inwestycją pojawiało się sporo utrudnień, które uprzykrzały życie mieszkańcom tego miasta. Z pewnością jednym z utrudnień było zamknięcie ulicy Wyzwolenia, które dotyczyło odcinka pomiędzy ulicą Piekarską, a ulicą Czerwoną. Nowa organizacja ruchu została ustalona na czas 18 miesięcy. Zmiany w organizacji ruchu wprowadzone zostały 21.02.2009 roku.

Aktualności

Pierwsze efekty prac

Z pewnością dużą zaletą podczas realizacji tego projektu było to, że regularnie mieszkańcy miasta byli informowani na temat dotychczasowych postępów. Pierwsze rezultaty prac można było zauważyć 14 maja 2009 roku, kiedy to zakończono pracę na zachodniej stronie ulic Bukietowej oraz Czerwonej. Utworzona została tam łącznicę na odcinku rondo Piekarska - Lwowska. Pomyślnie zostały ukończone również prace nad modernizacją sieci wodociągowej oraz wodnej. Dnia 22 lipca 2009 roku zostały zakończone pracy przez budowie filarów i przyczółek wiaduktu. Wykonane zostało deskowanie, a także zbrojenie wszystkich przęseł. Prace systematycznie posuwały się do przodu, co bardzo cieszyło mieszkańców. Pomimo delikatnych utrudnień w ruchu, wszyscy wyczekiwali końca prac modernizacyjnych.

Na dzień 17 września 2010 roku zostało zaplanowane uroczyste otworzenie zmodernizowanego odcinka drogi krajowej numer 52. Inwestycja przeprowadzona w ramach projektu zrealizowanego przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej została oddana do użytku mieszkańców oraz wszystkich kierowców. Cała inwestycja została zakończona zgodnie z planem i nie nastąpiły żadne opóźnienia. To doskonała wiadomość nie tylko dla władz miasta, ale i dla mieszkańców, którzy mogą się cieszyć zmodernizowanym odcinkiem drogi krajowej numer 52.