Droga krajowa 52 - przebudowa

Przebudowa drogi nr 52 w
Bielsku Białej
Przebudowa drogi nr 52 w
Bielsku Białej
Przebudowa drogi nr 52 w
Bielsku Białej

Osoby mieszkające w większych miastach doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak ważne jest to, aby stan dróg stał na możliwie jak najlepszym poziomie. Jeżeli jesteśmy zmotoryzowani, to zawsze będzie zależeć nam na tym, aby stan dróg w mieście był co najmniej dobry. Troszczenie się o dobry stan dróg lokalnych to ważne zdanie i osoby sprawujące władze w danym regionie, muszą o tym pamiętać. Przeważnie wyborcy oczekują od swoich kandydatów tego, że podczas swojej kadencji zatroszczą się o stan lokalnych dróg. Miejscem, gdzie w 2008 zdecydowano się na poczynienie większej inwestycji dotyczącej stanu dróg jest Bielsko Biała. Wśród mieszkańców często prowadzone były dyskusje na temat tego, jak prezentują się lokalne drogi. Dlatego też zdecydowano się na stworzenie projektu, którego celem było przebudowanie odcinka drogi krajowej numer 52. Rozpoczęcie tej inwestycji miało się przysłużyć nie tylko mieszkańcom, ale i podróżującym, którzy odwiedzali przejazdem to miasto. Przyjrzyjmy się zatem temu, jak wyglądał przebieg realizacji inwestycji, która dotyczyła przebudowy odcinka drogi numer 52.

Droga 52 - decyzja o przebudowie

Tak jak wcześniej wspominaliśmy, odpowiedzialność dotycząca pilnowania stanu dróg lokalnych, ciąży z reguły na władzach danego regionu lub miast. W tym przypadku do działania zabrały się władze miasto Bielsko Biała. Wraz z napływem głosów ze strony mieszkańców, władze na czele z burmistrzem zdecydowały się podjąć kroki, których rezultatem okazała się potężna inwestycja. Został przygotowany projekt, którego rezultatem miała być przebudowa krajowej drogi numer 52. Jest to projekt, który został zrealizowany w latach 2008 - 2010. Władze miasta Bielsko Biała zdecydowały się na to, aby poprosić Unię Europejską o dofinansowanie swojej inwestycji. Środki zostały przyznane, dzięki czemu mogły rozpocząć się prace nad realizacją całego przedsięwzięcia. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2008 roku pod nazwą: "Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 52 (ul. Wyzwolenia/Niepodległości) w Bielsku-Białej. Projekt przygotowany przez władze miasto obejmował przebudowę drogi krajowe numer 52 na odcinku 1.38 kilometra.


Jak podkreślały ówczesne władze miasta, głównym założeniem projektu jest to, aby ukształtować oraz w sposób efektywny zintegrować system transportu za pomocą wsparcia otrzymanego z funduszy unijnych. W ten sposób można znacząco poprawić drogową infrastrukturę oraz stan publicznego transportu. Nie da się również ukryć, że tego typu renowacje mogą znacząco udrożnić sieć lokalnych dróg w całym województwie. Z pewnością kluczowe znacznie dla realizacji tej inwestycji miało dofinansowanie, które wpłynęło do budżetu miasto Bielsko Biała z funduszu Unii Europejskiej. Całkowity koszt zrealizowania tego projektu wyniósł 114,2 milionów złotych. Trzeba przyznać, że swego czasu była to jedna z większych inwestycji, które zostały poczynione w tym konkretnym regionie. Nie da się ukryć, że ciężko byłoby zrealizować tą inwestycję, gdyby nie środki, które trafiły do miasta z funduszu Unii Europejskiej. Całkowite wsparcie z wyżej wymienionego funduszu wyniosło 67,51%, a więc 61,8 mln złotych. To ogromna kwota, które pozwoliła władzom miasta na zrealizowanie wielkiego projektu przebudowy drogi numer 52.

Inwestycja na lata


Zainwestowanie pieniędzy pochodzących z funduszu unijnego to bez wątpienia bardzo dobry plan. Kolejnym krokiem po uzyskaniu dofinansowania było znalezienie wykonawcy. Pod koniec sierpnia 2008 roku została podpisana umowa z wykonawcą, który podjął się tego inwestycyjnego zadania. Wykonawcą została firma Budimex Dromex SA. Jest to firma z olbrzymim doświadczeniem, która już wcześniej brała udział w tego typu projektach. Wybudowana przez firmę Budimex droga znacząco przyczyni się do poprawy stanu środowiska. Znacząco zwiększy się również komfort korzystania z drogi nie tylko dla mieszkańców Bielka - Białej, ale również innych podróżujących tym odcinkiem. Warto zaznaczyć, że cała inwestycja została zrealizowana bez żadnych opóźnień. Otwarcie modernizowanego odcinka miało miejsce 17 września 2010 roku.

panele winylowe Lublin todom